Automatisk motoravstängning - Programvarualternativ : Swecon Anläggningsmaskiner
Automatisk motoravstängning

Sänk bränsleförbrukningen med Automatisk motoravstängning

Alternativet Automatisk motoravstängning är ett enkelt sätt att sänka bränsleförbrukningen och totalkostnaderna. Och samtidigt som du sparar pengar minskar du också din påverkan på miljön. Beroende på situationen kan en anläggningsmaskin gå på tomgång så mycket som 40–60 procent av drifttiden. Automatisk motoravstängning minskar denna tomgångstid utan att påverka produktiviteten. När maskinen står stilla och ingen växel är ilagd stängs motorn av efter fyra minuter på tomgång.

Tillgänglig för:

Sänkta underhållskostnader:
Tack vare att serviceintervallen blir längre kan du också sänka dina underhållskostnader. Med sänkta underhållskostnader och mindre stopptid ökar du din effektivitet.

Ramstyrda dumprar

F-serien

Hjullastare

E-serien

F-serien

G-serien