Viktiga råd - Volvo smörjmedel : Swecon Anläggningsmaskiner
Volvo Construction Equipment smörjmedel viktiga råd

Råd och tips

Korrekt hantering av smörjmedel skyddar din maskin, din hälsa och miljön. Här följer några viktiga punkter:

 • Byt olja och filter i tid  
  För att undvika onödigt slitage och brända kolvringar bör du följa serviceintervallen. Det är ekonomiskt att byta oljefiltret samtidigt som du byter oljan. En ny oljas egenskaper försämras snabbt om den används med ett gammalt oljefilter. Gamla filter kan bli igensatta och orsaka motorskador.

 • Iaktta renlighet
  Det är viktigt att iaktta renlighet vid oljepåfyllning, särskilt runt påfyllningshålet. Slarv är den största orsaken till föroreningar som orsakar slitage, erosion, korrosion och funktionsfel.

 • Kontrollera oljenivån
  För låg oljenivå är en vanlig orsak till att komponenter havererar. Det är viktigt att kontrollera oljenivån i motor, växellåda och hydraulsystem med regelbundna mellanrum.

 • Kassering av spillolja
  Spilloljor ska tas om hand som miljöfarligt avfall. Nationella och lokala lagar reglerar bortskaffande av spillolja.

 • Direktkontakt med olja och fett
  Undvik direkt kontakt med oljor och fetter.

 • Volvo oljeanalys
  Volvo oljeanalys ger dig bättre kontroll över din maskin. Övervakning av oljans status kan minska stilleståndstiden och sänka driftkostnaderna.

Ta kontakt med din Volvo-återförsäljare för mer information.