Swecon-Nytt, nr 1/2013: Positiva signaler och utmaningar! - 2013 : Swecon Anläggningsmaskiner
Swecon-Nytt nr 1/2013
2013-04-08 

Swecon-Nytt, nr 1/2013: Positiva signaler och utmaningar!(läs hela tidningen här) 

Ekonomi är en vetenskap, men det är inte framtidsprognoser. Där får man luta sig mot det vi vet i dag, mer eller mindre rimliga antaganden om framtiden och magkänslan.

Min magkänsla är att vi börjar skönja ett ljus på konjunkturhimlen. Den känslan grundar jag på att media allt oftare kommer med positiva nyheter, även om det kan ta tid med en återhämtning.

I januari kom Swedbank Economic Outlook – en analys av den svenska och de baltiska ekonomierna – med rubriken ”Det värsta är över – men utmaningar kvarstår.” Den spår en trög återhämtning i början av 2013, som sedan stärks under året. Vidare en tillväxt på 2,6 procent 2014 – men att arbetslösheten är den stora utmaningen.

Vår egen bransch då? Det ser riktigt spännande ut! Det finns flera intressanta projekt som är i startläge, som genomfartsled Stockholm. Vi har också det ”Västsvenska paketet” med omfattande infrastruktursatsningar. Den fortsatta expansionen inom gruvnäringen – även om satsningen i Pajala har problem i skrivande stund – skapar många arbetstillfällen inom flera sektorer.

Swecon står också inför utmaningar. Våra kunder har ett allt större behov av tillgänglighet och flexibilitet för att klara sina åtaganden. Det är något som vi tar på största allvar. Vår stora och pågående kundundersökning, där ett urval av våra verkstadsärenden följs upp med intervjuer, är ett sätt för oss att hantera frågan och bli ännu bättre.

Även om det finns ljusglimtar, så måste även vi för tillfället anpassa oss efter den avmattade konjunkturen. Vi är extra försiktiga och återhållsamma med satsningar och av den anledningen ger vi inte ut Sweconkatalogen i år. Och nummer tre och fyra av Swecon-Nytt förra året slogs ihop till ett matigt dubbelnummer som en resa genom Sverige.

Roligt i det sammanhanget är att Swecon-Nytt nog aldrig tidigare fått så många positiva reaktioner som för just dubbelnumret. Tack för det och trevlig läsning!

Med vänlig hälsning

Christer Söderberg
VD Swecon Anläggningsmaskiner AB
christer.soderberg@swecon.com  

Ladda ner tidningen som PDF