Kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn - Volvos kärnvärden : Swecon Anläggningsmaskiner
Volvos kärnvärden: Miljö, kvalitet, säkerhet

Kvalitet, säkerhet och miljöomsorg

Volvos kärnvärden - kvalitet, säkerhet och miljöomsorg - är grundläggande för vår verksamhet och gäller även för vår öppna och framtidsorienterade inställning till nya affärsförhållanden och vår förmåga att ta fram flexibla produkterbjudanden - för både hårdvara och mjukvara.
Att företräda Volvogruppen på marknaden ger oss en unik styrka genom att vi blir delaktiga i Volvos namn och Volvos dieselmotorteknik vilket i sin tur väcker respekt hela världen över.