Volvo Construction Equipment, Volvo CE (VCE) - Volvo Construction Equipment : Swecon Anläggningsmaskiner
Volvo Construction Equipment - Volvo CE

Volvo Construction Equipment
— Building Tomorrow

Volvos anläggningsmaskiner är speciella. De är designade och utformade på ett speciellt sätt och omfattas av ett unikt servicenätverk.

Det speciella med Volvo Construction Eguipment är vår 180 år långa ingenjörskonst. En ingenjörskonst där vår miljö och de som verkligen använder maskinerna sätts i främsta ledet. Resultatet är säkra, bekväma och effektiva maskiner.

Från vår mångåriga erfarenhet har det vuxit fram en bred maskinpark och ett globalt servicenät som hjälper dig att uträtta mer.

Människor runt omkring i världen är stolta över att använda Volvo. Vi är stolta över det som gör Volvo speciellt.

Building Tomorrow.