Urban Gustafsson - utbildningsansvarig Eco Operator hos Swecon - Möt Swecons personal : Swecon Anläggningsmaskiner
Urban Gustafsson - Swecon personal Eco Operator

Hallå där Urban Gustafsson...

...som  rattar Eco Operator-utbildningen hos Swecon.

Den 17 maj 2010 tog Urban Gustafsson, fd chef för Volvo Customer Center i Eskilstuna, över som ansvarig för Swecons satsning på Eco Operator.

– Det känns väldigt inspirerande, det här är en utbildning som alla tjänar på.

Redan för ett år sedan ledde Urban Gustafsson en pilotstudie i Eco Operator för två mindre grupper från Swerock och Kungsfors Grävservice. Den var lyckad – och nu blir han alltså ansvarig för hela utbildningsprogrammet på Swecon.

– Vi har redan 300 maskinförare i kö för utbildningen och har börjat smyga igång verksamheten.

Samtidigt väntar vi fortfarande på det lagförslag från näringsdepartementet som ska sätta ramarna för en obligatorisk Eco Operator-utbildning för svenska maskinförare.

Parallellt med att utbildningen smyger igång kommer Urban Gustafsson att satsa på att bygga upp den egna organisationen av instruktörer.

– Det är väldigt viktigt att utbildningen håller en garanterat hög standard, säger han.

Eco Operator består i grunden av två utbildningstillfällen hos kunden. Vid det första besöket, under en dag, varvas teori med praktik. Vid en uppföljning några månader senare går man igenom resultatet. Tanken är att förarna, genom att planera arbetet rätt och köra rätt, ska minska bränsleförbrukningen samt slitaget på maskinen

Källa Swecon-Nytt nr 2 2010