Swecons miljöpolicy - Miljö : Swecon Anläggningsmaskiner
Miljöpolicy hos Swecon

Swecons miljöpolicy

Swecon Anläggningsmaskiner AB är återförsäljare av Volvo anläggningsmaskiner i Sverige. Swecons affär bygger på att våra kunder upplever trygghet, service och omtanke med oss och våra produkter och tjänster. För oss innebär det också att vi skall bidra till en hållbar utveckling.
 
Genom att:
  • lära organisationen och våra kunder hur de väljer och använder våra produkter på mest miljövänligt sätt 
  • ha god dialog med myndigheter och andra intressenter och att leva upp till lagar och andra krav som påverkar oss 
  • ständigt se över och förbättra vår resursanvändning såsom energi, kemikalier och material 
  • att kontinuerligt förbättra kunskap om vår miljöpåverkan och sprida det i organisationen 
  • arbeta nära och ställa krav på våra leverantörer gällande utsläpp och resursanvändning
För mer information, kontakta:

Petra Engström Haraldsson
Chef Verksamhetsutveckling
tel: 010-566 34 25
e-mail: petra.engstrom.haraldsson@lantmannen.com

Ladda ner Swecons kvalitets- och miljöpolicy