Swecons kvalitetspolicy - Kvalitet : Swecon Anläggningsmaskiner
Kvalitetspolicy hos Swecon

Swecons kvalitetspolicy

Swecon Anläggningsmaskiner AB är återförsäljare av Volvo anläggningsmaskiner i Sverige. Swecons affär bygger på att våra kunder upplever trygghet, service och omtanke med oss och våra produkter och tjänster.

Vi uppnår detta genom att:

  • Vår personal är engagerad och kompetent och sätter sig in i kundens situation
  • Vi gör rätt första gången
  • Vi ger tydlig information och håller vad vi lovar
  • Vi förbättrar våra tjänster och produkter genom att sätta mål på våra processer och lära oss av våra misstag 
  • Vi arbetar med ständiga förbättringar, tar till vara de bästa metoderna och standardiserar dessa i hela verksamheten
  • Vi arbetar nära och ställer krav på våra leverantörer

 

För mer information, kontakta:

Petra Engström Haraldsson
Chef Verksamhetsutveckling
tel: 010-566 34 25
e-mail: petra.engstrom.haraldsson@lantmannen.com

Ladda ner Swecons kvalitets- och miljöpolicy: