Waterschap Brabantse Delta stapt over op Volvo - Persberichten : KUIKEN Construction Equipment
BWD
 

Waterschap Brabantse Delta stapt over op Volvo!
“We draaien er nog maar net mee en moeten dus nog even wennen, maar de machine ligt goed in de hand”, zegt Jan Berende. “Machinist Walter Konings heeft voldoende ruimte in de cabine en ook zijn koelbox past er goed in. Dat is toch belangrijk als we het veld ingaan en eten en drinken bij ons moeten hebben.”

Van alle markten thuis
De ECR88Plus wordt ingezet voor het onderhoud aan watergangen langs smalle paden en voor het onderhoud aan waterpartijen in het stedelijk gebied. “De eerste klus was in Zevenbergen, het maaikorven van een brede watergang. Het werk van de binnendraaier bestaat voor 85 procent uit maaikorven. Daarom is gekozen om een Herder giek aan de ECR88 met een bereik van 9,5 meter vanaf het hart van de machine tot aan het maaimes, ruim een meter meer bereik. Verdere extra’s op de machine zijn een groot circuit voor het trilblok, maaikorffunctie, extra leidingwerk voor het werken met een verlengstuk aan de standaardgiek voor het winterwerk, Multi-Fasters voor het snel wisselen van de Herder giek naar de standaard giek. Bovendien hebben we naast een standaardbak aan extra uitrustingsstukken gekozen voor een kantelbak, een puinbak, een sorteerknijper van Matt Nielen en een drie meter Herder maaikorf. Na de garantieperiode worden de onderhoudsbeurten aan Kuiken uitbesteed. Het voelt goed om een Volvo te hebben. Tijdens het opbouwen en testen van de ECR88 hebben we de contacten al als zeer prettig ervaren”, concludeert Jan.

Bescherming
Waterschap Brabantse Delta, dat in 2004 is ontstaan uit de fusie van vier waterschappen en het Hoogheemraadschap van West Brabant, zorgt voor sterke, veilige dijken en kades, zuivert het rioolwater, regelt de hoogte van het water en beschermt de natuur. Om overstroming, vervuiling, verdroging en uitsterven te voorkomen bestrijdt het waterschap ook muskusratten.