P8820C Tehnički podaci - P7820C, P8820C : ASCENDUM GRAÐEVINSKI STROJEVI D.O.O.
Volvo P8820C asfaltni finišer na gusjenicama

P8820C Tehnički podaci

P8820C Tehnički podaci
Motor G8H GDE4
.. Izlazna snaga, pri o/min 1800 r/s
.... SAE J1995 brutto 175 kW
Najveća radna širina 13 m
Najveća debljina asfaltiranja 300 mm
Najveća radna brzina 20 m/min
Kapacitet bunkera 14 t
Najveći kapacitet 1 100 t/h
Radna masa 17 700 t
Radna težina s gredom - 13 m 10 956 kg