Tehnički podaci - P6820C : ASCENDUM GRAÐEVINSKI STROJEVI D.O.O.
Volvo P6820C finišer (asfaltni finišer) je idealan za finiširanje strmih uspona kao i debelih slojeva materijala

P6820C Tehnički podaci

P6820C Tehnički podaci
Motor D6H GEE4
.. Izlazna snaga, pri 2000 r/min
.... SAE J1995 btto 140 kW
Maksimalna širina zahvata 10 m
Maks. debljina finiširanja 300 mm
Maks. brzina finiširanja 20 m/min
Kapacitet prihvatnog lijevka (bunkera) 13,5 t
Maks. brzina polaganja 700 t/h
Radna masa 15 100 kg
Radna masa ravnjače - 10 m 8 126 kg

Preuzimanje brošura